Soome maksudeklaratsioonide esitamise aeg koputab uksele!

Soome maksudeklaratsioonide esitamise aeg koputab uksele!

Soomes tegutseval Eesti ettevõttel võib olla kohustus esitada Soome maksuametile maksudeklaratsioon või selgitus oma Soome äritegevuse kohta 4 kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Kui majandusaasta lõppes 31.12.2020, tuleb ettevõtte tuludeklaratsioon esitada hiljemalt 30.04.2021.

Välismaisel ettevõttel, kes tegutseb Soomes tuleb esitada Soomes maksustamise alla kuuluvate tulude ja maksustamisel vähenduskõlblike kulude kohta maksudeklaratsioon, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

·         ettevõttel on alaline tegevuskoht Soomes;

·         ettevõttel on alaline omand Soomes (kinnisvara või korteriomand);

·         ettevõttel on osa kontsernikuludest Soomes;

·         ettevõtte asukohariigiks on riik, millega Soomel puudub maksuleping.

Maksudeklaratsioon ja kõik selle lisad tuleb edastada elektrooniliselt ja elektrooniliseks esitamiseks on ettevõttel vaja Katso-tunnust ja peatselt Authenticatori tuvastamisteenust. Oleme sellest varasemalt oma blogis kirjutanud:  https://www.chk.ee/blogi/tuvastamisteenus-authenticatori-toob-muutuse

Ettevõtte maksuarvestus lõpeb kümne kuu möödumisel majandusaasta lõpust, mil ettevõte saab hiljemalt maksustamisotsuse. Otsusest selgub ettevõtte maksustatav kasum või kinnitatud kahjum. Maksusumma suurus on seotud varasema perioodi avansiliste maksetega. Maksudeklaratsiooni hilisem esitamine või parandamine toob kaasa hilinemismaksu ja/või lisamaksu. Kui ettevõte jätab maksudeklaratsiooni esitamata, siis on enamasti tagajärjeks lisamaks ja ettemaksuregistrist kustutamine. Lisaks võib maksudeklaratsiooni esitamata jätmine kaasa tuua hinnangulise maksuotsuse. Hea on teada, et maksutõusu määramine, ettemaksuregistrist kustutamine ja hinnanguline maksustamine eeldavad alati ettevõtte enda seisukoha ärakuulamist. Siinkohal on oluline jälgida kõiki saabunud teavitusi ja pidada kinni seatud tähtaegadest.

Alates 01.01.2021 jõustunud seaduse muudatuse alusel loetakse Soomes üldise maksukohustuse alla kuuluvaks ka sellised välisriigi ettevõtted, kelle tegelik juhtimiskoht asub Soomes. Tegelik juhtimiskoht on koht, kus tehakse peamised ettevõtte kõrgeima taseme juhtimist puudutavad otsused. Ettevõte loetakse üldise maksukohustuse alla kuuluvaks asutamise või registreerimise hetkest või alates tegeliku juhtimiskoha tekkimise hetkest. Eeltoodud põhimõte oli varasemalt sisse kirjutatud maksulepingus.

CHK on rahvusvaheline raamatupidamisteenust, finantsnõustamist ning äri- ja maksukonsultatsioone pakkuv ettevõte, kes on Eesti ettevõtjaid Soomes toimuvas äritegevuses pikaaegselt nõustanud. Pöördu julgesti väärt nõuande saamiseks info@chk.ee või saada päring kodulehelt https://www.chk.ee/kontakt


Kommentaarid: 2

jyuKsFIYQxLdrtoW (KwnJlOkBXmE, 3. aprill 2021)
oICGZcgli (JzjWlqZHdmv, 3. aprill 2021)

Lisa kommentaar

Email again:

Raili Ilves

CHK äriarenduse ja teenindusjuht

Rubriigid

Kõik postitused