Miks vajab sinu ettevõte finantsanalüüsiga seotud teenuseid?

Miks vajab sinu ettevõte finantsanalüüsiga seotud teenuseid?

CH Konsultatsioonid on üks Eesti juhtivatest raamatupidamisbüroodest (ÄP Ärinõustajate Top 2020), mis pakub raamatupidamis- ja maksunõustamisteenust nii Eesti kui Soome turul. Vähem teatakse, et meie ettevõte osutab ka erinevaid finantsanalüüsiga seotud teenuseid, näiteks finantsnõustamine ja/või -aruandlus, mis annavad detailsema ülevaate ettevõttes toimuvast. Miks on need teenused vajalikud?


Ettevõtte võtmeisikud teavad oma ettevõttest kõike. Lisaks ettevõtte juhtimisele täidavad väikeettevõtjad tihtipeale veel seitset rolli. Nad on müügimehed, logistikud, kvaliteedijuhid, turundusspetsialistid, raamatupidajad, koristajad, sekretärid. Seetõttu on selge, et finantsanalüüsile lihtsalt ei jagu aega. Ent see on ettevõtte arenguks oluline faktor.

Sageli tuginetakse tulevikku suunatud otsuste tegemisel minevikul baseeruvatele aruannetele nagu bilanss ja kasumiaruanne ning usaldatakse sisetunnet. Sel juhul on keeruline ettevõtet kasvukursil hoida. Uuele arengutasemele jõudmiseks on mõistlik kasutada finantsnõustamist.

Finantsnõustamine kujutab endast erinevate analüüside koostamist vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele. Näiteks toodete/teenuste või töötajate kasumlikkuse arvutamine, laenude tagasimaksete optimeerimine, laoülevaate loomine, kulude struktuuranalüüs ja muu sarnane. Nõustamise käigus selgitame välja ettevõtja valdkonnaga seotud ärikeskkonna iseärasused ja vajadused, defineerime väljakutsed, seame eesmärgid ja pakume seejärel reaalselt rakendatava lahenduse. Seejuures on meie jaoks oluline, et finantsanalüüs ja aruanded oleksid ettevõtja jaoks kergesti hallatavad ning nad annaksid võimalikult lihtsalt ja selgelt ülevaate hetkeseisust. Selline ülevaade oma ettevõtte finantsolukorrast on eduka ettevõtte üheks nurgakiviks, mis vajab ettevõtte pikaajaliseks kestmiseks finantsplaani.

Finantsplaani olemasolu ja arusaamise vajadusest

Iga ettevõte võiks aeg-ajalt oma äriplaani ja selles kajastatud finantsplaani uuendada. Elizabeth Wasserman on kirjeldanud finantsplaani järgmiselt. „Äriplaan on ainult teoreetiline, kuni ettevõtja sisestab sinna finantsandmed ja sellega seotud tingimused. Tekstid turundamisest ja strateegiatest võivad olla huvitavad lugeda, aga nad ei tähenda suurt midagi kui ettevõtte ei suuda plaani lõpus õigustada häid finantsnumbreid. Äriplaani finantsosa on üks tähtsamatest osadest, sest seda on vaja, kui on soov kaasata investoreid või saada pangalaenu. Isegi kui ei ole vaja finantseerimist, oleks finantsplaani olemasolu kasulik edukal ettevõtte juhtimisel („How to write the financial section of a business plan“ Inc“ 2021).

Finantsplaan aitab mõista ettevõtte finantsvajadusi- ja võimekust ehk visualiseerib nii olemasoleva hetkeseisu kui arenguvõimalused, näiteks turunduses või tootearenduses. Finantsplaan on ka tulevikku vaatava funktsiooniga ja aitab defineerida investeerimisvõimekust. Finantsplaani puudumisel muutuvad äriotsused riskantsemaks või jääb kasutamata mõni hea ärivõimalus.

Ettevõtte edukursil hoidmiseks on oluline jälgida ka rahavoogusid. Suurima tähtsusega on see algfaasis, mil on palju ebamäärasust ja kus sageli alahinnatakse väljaminekute suurust. Rahavoogude tabel annab vastused olulistele küsimustele. Mis on aktsepteeritav kulude suurus? Mida saan ära teha, et oma kulutusi paremini kontrollida? Kas praegune kulude ja tulude tasakaal on mõistlik?

Raamatupidamise ja finantsaruandluse vahel on naturaalne sünergia. Läbipaistva andmepõhise lähenemise, andmete analüüsimise ja visualiseerimise abil saab iga ettevõte oma müüki kasvatada, kulusid optimeerida ning juhtida oma tegevusi jõulisemalt seatud eesmärkide püüdmisel. Seesugusteks andmete käsitlemiseks on mitmeid tööriistu. CHK-s kasutatakse Microsofti poolt loodud finantsanalüüsi lahendust Power BI. Selle abil saab finantsandmete põhjal luua interaktiivseid visuaale, mis on lihtsasti mõistetavad ja jälgitavad.

Kokkuvõtteks jagame väikeettevõtjatele kolm finantsanalüüsi alast soovitust:

·     võta aega et vaadata „suurt pilti“ ja tunnetada kohta ettevõtte elutsüklis ning tuleta meelde, millal oma äri- ja finantsplaani viimati uuendasid;

·     oluliste otsuste tegemisel tugine kindlatele faktidele ja tulevikku ennustavatele mudelitele, mitte üksnes sisetundele;

·     läbipaistvam aruandlus aitab tuvastada riske ja ebaefektiivsust ning regulaarselt uuendatud aruandlus aitab langetada kasulikke äriotsuseid.

Kommentaarid: 10

qQiZLIhXNskVdlYg (obHrXwufhJS, 7. juuli 2021)
PybXvGKloZWkeHND (CkhltDbPnXNY, 7. juuli 2021)
WGALvDgsNSH (UdADtJxVacNQym, 19. juuni 2021)
ivHXjnulfRqGB (dtqNUaLzk, 19. juuni 2021)
HOSvjJYDioEUtZnl (tmirubAzCj, 5. juuni 2021)
VkHISvBE (jfQsPHrV, 5. juuni 2021)
VGOEQbgzD (GoimMOXsWHAVp, 17. mai 2021)
AMGZeygH (VAUoWmpzYexX, 17. mai 2021)
xDCahWQziKgqLpjU (sabVDpkm, 29. aprill 2021)
IVBsTHckC (oAKjQVpwWa, 29. aprill 2021)

Lisa kommentaar

Email again: