Majandusaasta aruande esitamine on taas ukse ees

Majandusaasta aruande esitamine on taas ukse ees

Viimased paar aastat on maailma mõjutamas erinevad sündmused, aga neist hoolimata tuleb teatud ärilistest rutiinidest kinni pidada – kevad on ettevõtjal eelmise majandusaasta kokkuvõtte tegemise aeg.

Majandusaasta aruanne tuleb esitada äriregistrile kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu (ÄS § 160lg 1)

Enamus Eesti ettevõtteid peavad esitama 30. juuniks majandusaasta aruande. Aruande peavad esitama ka need ettevõtted, kel puudub aktiivne äritegevus

Igakuiselt registreeritakse tuhandeid uusi äriühinguid. Esimese tegevusaasta majandusaasta aruande esitamisel kehtib erand – erandkorras võib majandusaasta olla kuni 18 kuud.


Tulenevalt ettevõtlus vormist ja ettevõtte suurusest (finantsiliselt ja töötajate arvust) on seaduses sätestatud aruande vorm ja info ulatuslikkus. Mikroettevõtjad võivad esitada äriregistrile lihtsustatud majandusaasta aruande sh ei pea koostama tegevusaruannet. Väikeettevõtjad peavad lihtsustatud majandusaasta aruandele lisaks koostama tegevusaruande ehk andma sõnalise ülevaate majandusaastal toimunust ja uue majandusaasta suurematest muutustest või plaanidest.

Varasemalt läbiviidud uuringute kohaselt  kolmandik mikroettevõtjatest, kes on oma valdkonna hinnatud spetsialistid, pole midagi kuulnud raamatupidamisest ja/või ei pea oluliseks majandusaasta aruande esitamist.  Rahandusministeeriumi tellitud uuring (Laidsoo jt 2020) kinnitab, et majandusaasta aruande jätab pigem esitamata äriühing, mis ei ole käibemaksukohuslane.

Raskused on selleks, et neid võita

Majandusaasta aruannete koostamine ja esitamine ei ole sugugi nii keeruline, kui oled usaldanud oma ettevõtte raamatupidamise igapäevaselt professionaalse raamatupidaja kätte. Raamatupidaja valmistab ette raamatupidamise aastaaruande ja sinul, ettevõtjana, jääb üle panna kirja eelmise aasta olulisemad sündmused.

Lisaks seadusest tulenevale kohustusele on majandusaasta aruandel oluline roll ka igapäeva tegevuses. Aruandes toodud andmed võivad töötada ettevõtja kasuks nagu visiitkaart. Aruande korrektse ja õigeaegse esitamisega saate näidata potentsiaalsetele koostööpartneritele, et olete usaldusväärne äripartner. Sisukas ja informatiivne aruanne võimaldab saada tarnijatelt pikemaid maksetähtaegu, paremaid krediiditingmusi pangast, ligi tõmmata potentsiaalseid investoreid.

Kui oled oma igapäevase raamatupidamisega ise toime tulnud, võib majandusaasta aruande koostamine olla siiski piisavalt keerukas ja aeganõudev protsess, mille võid jätta julgesti professionaalidele. Raamatupidaja vaatab üle dokumentatsiooni, koostab aruande ja annab ehk head nõugi. Nii jääb sul rohkem aega tegeleda oma põhitegevusega. Aruande koostamise peale tuleks mõelda kohe kui majandusaasta on läbi saanud – nii jääb aega kõigil osapooltel vajalikeks toiminguteks.

Majandusaasta aruande esitamise kohustus tuleneb äriseadustikust ja selle kohustuse mittetäitmine võib kaasa tuua kopsaka trahvi ja ettevõtte sundlikvideerimise.

CHK koostab iga-aastaselt 500+ mikro- ja väikeettevõtja majandusaasta aruannet ja omab läbi selle väärtuslikku kogemust, mida oleme valmis jagama sinuga, ettevõtja, kes otsid endale numbrialast partnerit.

Kommentaarid: 8

wDEJFYHftucQKMB (sKEVxneZ, 6. mai 2022)
NRdSKhsipXkG (oLdEkAHzqXTvw, 6. mai 2022)
EBVqHxfr (NAHcIOVZBRP, 30. aprill 2022)
NljaeZMtby (wBZyhJuTpO, 30. aprill 2022)
TSCqvNjXz (PdRJnBVcjAWeKz, 16. aprill 2022)
dPzkJIDhtUwgA (cNzZUYVsO, 16. aprill 2022)
mVghrcGEL (ZcBiKufhsWmT, 10. aprill 2022)
novRhDjTy (rUJbjCkGq, 10. aprill 2022)

Lisa kommentaar

Email again:
Egle Rebane

Egle Rebane

Tallinna büroo juhataja

Rubriigid

Kõik postitused