Kuidas Soomes ärikasumit maksustatakse?

Kuidas Soomes ärikasumit maksustatakse?

Püsiva tegevuskohaga Eesti äriühingud maksavad sarnaselt Soome ettevõtetega Soomes teenitud kasumi pealt ettevõtte tulumaksu. Soomes on ettevõtte tulumaksumäär 20%. Ettevõtte tulumaksu tasutakse avansiliste maksetena.

Christer Haimi
CHK juhataja


Avansilise tulumaksu maksed

Soome maksuamet määrab avansilised ettevõtte tulumaksu maksed eraldi otsusega terveks majandusaastaks. Avansilise tulumaksu määramise aluseks võetakse eelmise majandusaasta maksustatav ärikasum. Avansilise makse summa tingib selle, kui mitu osamakset majandusaastal on. Osamakseid saab olla kas 2 või 12 ja need on kõik ühesuurused. Väikseim avansiline makse, mida määratakse, on 500 eurot aastas.

Avansilist tulumaksu jagatakse osamakseteks järgmiselt:

Avansilise tulumaksu suurus (eurot)

Osamaksete arv

Maksmise kuud

500 - 2 000

2

majandusaasta kolmas ja üheksas kuu

üle 2 000

12

majandusaasta iga kuu

 

Avansilise tulumaksu tasumise tähtaeg on kuu 23. päev. Kui 23. päev ei ole pangapäev, siis on tasumise tähtajaks järgmine pangapäev. Kui avansilist tulumaksu ei maksta tähtajaks, tuleb tasuda ka viivist. 2018. aastal on viivise määr 7%.

Kuidas vältida tulumaksu jäägile intresside määramist?

Ettevõttele määratud avansilist tulumaksu on võimalik majandusaasta jooksul muuta, kui selle kohta eraldi taotlus teha. Kui ettevõte on tasunud avansilist tulumaksu liiga vähe, on tulumaksu jääk vaja hiljem ära maksta. Tulumaksu jäägile arvestatakse juriidiliste isikute intressi. Intressimäär on 2018. aastal 2%. Intressi määramist on võimalik vältida tasudes majandusaasta lõppedes 4 kuu jooksul kogu tulumaksukohustuse maksuametile täiendava ettemaksena ära. Intressimäära on võimalik vähendada, kui ettevõtte tulumaks tasutakse hiljemalt 1 kuu enne maksustamise lõpetamist. Selleks tuleb taotleda täiendavat ettemakset ning seda taotlust võib esitada mitu korda. Kõige hilisemaks maksetähtajaks saab valida taotlemise päevast kolmanda nädala lõpus oleva pangapäeva.

Kui ettevõttel tekib kahjum, siis saab järgmise 10 aasta jooksul maksustamisele kuuluvat kasumit kahjumi võrra vähendada. Maksuamet vähendab kahjumit maksustamisel (vähendab maksustamisele kuuluvat kasumit?) automaatselt.

Ringhäälingumaks ettevõtetele, kelle tulu ületab 50 000 eurot

Lisaks ettevõtte tulumaksule maksustatakse Soomes teenitud ärikasumit ka ringhäälingumaksuga. Soome ringhäälingumaksu maksavad ettevõtted, kelle maksustatav tulu ületab 50 000 eurot. Maksu suurus on 140 eurot + 0,35% kasumi piirmäära (50 000) ületatavalt summalt. Maksimaalselt saab ringhäälingumaksu suurus olla 3000 eurot.

Ettevõtte tulumaksu jääk tasutakse üldjuhul novembris

Ettevõtte ärikasumi maksustamine lõpetatakse 10 kuud peale majandusaasta lõppemist. Juhul, kui ettevõtte majandusaasta langeb kokku kalendriaastaga, toimub see 31. oktoobril. Maksuamet saadab ettevõtetele maksuotsuse, kus on arvestus lõpliku ettevõtte tulumaksu määramise kohta. Ettevõtte tulumaksu jäägi tasumise tähtaeg on sellele järgneva kuu 25. päev, üldjuhul 25. november. Enammakstud avansilise tulumaksu kannab maksuamet ettevõttele tagasi.

Kommentaarid: 4

zgDrFienOIK (HDjgwzVkUItBEnF, 10. mai 2020)
LvryaxKdZUOg (SdJmIFTrQwZ, 10. mai 2020)
QKUchVBSmFZPEo (kOSzqjwBE, 3. november 2019)
bDrVTHdJXS (atRfCIiAbDrszPg, 3. november 2019)

Lisa kommentaar

Email again:

Christer Haimi

CHK juhataja

Rubriigid

Kõik postitused