Erinevad ettevõtlusvormid ja ettevõtte asutamine Leedus

Erinevad ettevõtlusvormid ja ettevõtte asutamine Leedus

CHK on rahvusvaheline raamatupidamisteenust, finantsnõustamist ning äri-ja maksukonsultatsioone pakkuv ettevõte. CHK spetsialistid aitavad klientidel tegevust Eestis, Soomes ja Leedus sujuvalt ja probleemivabalt korraldada. Täna tutvustame erinevaid ettevõtlusvorme ja asutamise võimalusi Leedus.

Välisettevõtted, kes on otsustanud alustada ettevõtlusega Leedus, peavad alustuseks tegema valiku juriidilise vormi osas. Seetõttu on oluline kohe alguses hinnata peamisi kohaldatavaid õiguslikke ja maksuaspekte. Lähtudes äriplaanist sh finantsilisest võimekusest saab valida erinevate juriidiliste vormide vahel: Individuali įmonė (IĮ), Mažoji bendrija (MB), Uždaroji akcinė bendrovė (UAB), Akcinė bendrovė (AB). Lisaks võib tegutseda muu juriidilise isiku kaudu, mis ei taotle kasumit - Viešąją įmonę (VŠĮ).


Allpool toome välja peamised ettevõtlusvormide erinevused:

Individuali įmonė (IĮ)

Füüsilisest isikust ettevõtja

Mažoji bendrija (MB)

Väikepartnerlus

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)

Osaühing

Akcinė bendrovė (AB)

Aktsiaselts

Omanikud ja nende arv

Üks füüsiline isik

Üks kuni kümme füüsilist isikut

Minimaalselt üks füüsiline või juriidiline isik (maksimaalne arv ei ole piiratud)

Minimaalselt üks füüsiline või juriidiline isik (maksimaalne arv ei ole piiratud)

Minimaalne nõutav algkapital

Puudub

Puudub

2500 eurot

2500 eurot

Algkapitali vorm

Puudub

Rahaline või mitterahaline

Rahaline või mitterahaline

Rahaline või mitterahaline

Varaline vastutus

Isik vastutab kogu oma varaga

Piiratud. Isikud ei vastuta oma isikliku varaga

Piiratud. Isikud ei vastuta oma isikliku varaga

Piiratud. Isikud ei vastuta oma isikliku varaga

Juhtimine

Juhtorgan puudub, otsuseid võtab vastu füüsilisest isikust omanik

Igal isikul on üks hääl, kui ei ole kokku lepitud teisiti (kui MB-l on juht, võib olla sätestatud teistsugune kord)

Igal isikul on üks hääl, kui kõik osakud, mis annavad hääleõiguse, on ühesuguse nimiväärusega

Igal isikul on üks hääl, kui kõik aktsiad, mis annavad hääleõiguse, on ühesuguse nimiväärusega

Raamatu-pidamise korraldamine

Raamatupidamist võib korraldada omanik ise

Raamatupidamist võib korraldada omanik või MB juht

Raamatupidaja või leping raamatupidamisette-võttega on kohustuslik

Raamatupidaja või leping raamatupidamisette-võttega on kohustuslik


Lisaks ettevõtte asutamisele võivad välisriikide isikud:

  • asutada Leedus ettevõtte filiaali või esinduse;
  • omandada Leedus tegutseva ettevõtte või soetada osa selle aktsiatest;
  • luua ühisettevõte või tegutseda frantsiisi alusel.

Leedus on levinud piiratud vastutusega äriühingu UAB (tütarettevõtte) või filiaali asutamine.

Nende kahe juriidilise vormi puhul tuleb arvestada erineva vastutusega. Ettevõte on piiratud vastutusega juriidiline isik, kes vastutab ainult oma varaga ning ainult erandjuhtudel saab sissenõudmise suunata ettevõtte osanike või aktsionäride vastu. Samas kui filiaalil on teatud võlad või täitmata kohustused, saab sissenõudmise suunata ka filiaali asutaja vastu.

Filiaali asutamisel nõutakse rohkem dokumente võrreldes ettevõtte asutamisega (lisaks väljavõttele välisettevõtete registrist ning muudele asutamisdokumentidele on nõutav ka majandusaasta aruande koopia). Kuid filiaali asutamisel puudub algkapitali sissemaksmise nõue, kuna filiaal ei ole äriühing.

Ettevõtte registreerimisel on algkapitali sissemaksmine nõutud ning selleks tuleb avada ajutine pangakonto. Muutunud ajas tuleb arvestada, et pangakonto avamine välisriigi isiku taotlusel võib võtta tavapärasest rohkem aega, kuna pank teostab seadusega kehtestatud protseduure isiku tausta kontrollimiseks.

Välisriigi füüsiline või juriidiline isik saab asutada ettevõtte ka notari kaudu. 

Leedus ettevõtte asutamise peamised sammud:

  • Ettevõtte asutamisdokumentide ettevalmistamine.
  • Ettevõtte ajutise nime broneerimine. Selleks tuleb Juriidiliste Isikute Registrile esitada taotlus JAR-5 (ei ole kohustuslik).
  • Ajutise pangakonto avamine algkapitali sissemaksmiseks.
  • Algkapitali sissemaksmine (minimaalne sissemakse 2500 eurot). Kui algkapitali summa on suurem kui 2500 eurot, siis sissemakse peab olema vähemalt 25% ning ülejäänud summa tuleb üle kanda 12 kuu jooksul.
  • Asutamisdokumentide kinnitamine notaribüroos (Haagi konventsiooniga ühinenud riigi puhul peavad dokumendid olema kinnitatud apostilliga).
  • Ettevõtte registreerimine Juriidiliste Isikute Registris.
  • Ajutise pangakonto ümbervormistamine jooksevkontoks.

Hea ettevõtja, ettevõtte asutamine on riigiti oma erisustega ning korrektseks asjaajamiseks pöördu julgesti. Oleme väärtusliku nõuga igati toeks ja Teie saate keskenduda äriga seotud põhitegevusele!

Lähemat infot Leedus pakutatavatest teenustest: https://www.jach.lt/en/en

Lisa kommentaar

Email again:


Rubriigid

Kõik postitused